Created with Snap

Vårt laboratorium kombinerar skicklig personal med modern teknik för exakta analyser inom verksamhetsområdena mikrobiologi, kemi och asbest.

Mikrobiologiska analyser

Fukt, kondensbildning, vattenläckage och avloppsskador kan orsaka tillväxt av mikroorganismer. Dessa kan bidra till en försämrad inomhusluft eller på sikt, hållfastheten i virket. De mikrobiologiska analyser vi genomför idag, innefattar VOC/MVOC där mögelmarkörer indikeras i luft och som kan ge en indikation på en eventuell fuktskada som bör åtgärdas. Därutöver analyserar vi rötangrepp, typning och åldersbestämning, eftersom rötskador kan påverka virkets hållfasthet och att rätt saneringsåtgärder kan vidtas bl. a. när det gäller äkta hussvamp (Serpula lacrymans).

Kemiska analyser

Luftkvaliteten inomhus påverkas av olika typer av kemiska substanser som avges från olika material. Det kan exempelvis vara kemiska ämnen från byggnadsmaterial eller tekniska apparater. Inom den kemiska delen analyserar vi vilka ämnen som finns i inomhusluften – både fuktskadeämnen och ämnen i olika fasta material. Vi analyserar också mark, betong och byggmaterial för att undersöka eventuell förekomst av miljöföroreningar.

Asbestanalyser

Asbest är ett samlingsnamn för flera mineral som länge använts inom byggnadsindustrin. Asbestfibrer är små och tunna och andas man in dem kan de orsaka allvarliga lungsjukdomar. Användningen av asbest är förbjuden sedan 1982 men kan finnas kvar i äldre byggnader, byggnadsmaterial, fartyg och isoleringar och är därför en risk – framförallt för de som arbetar i byggbranschen. Vi analyserar material inför ombyggnation, rivning och sanering så att hanteringen av materialet kan ske på rätt sätt.