Sätt oss på prov

Miljölaboratoriet PK Group AB är ett oberoende ackrediterat laboratorium som i 25 år har arbetat med affärsinriktning mot kemiska och mikrobiologiska analyser av inom- och utomhusmiljön.

Vi är ett av Skandinaviens ledande laboratorium inom detta område. PK Group AB är ett av de första företag i Norden som har ackrediterats av SWEDAC för analys av byggmaterial. (nr1650 ISO/IEC 17025).

Husläkarnas laboratorium är specialbyggt för provning av olika miljöanalyser. Vårt laboratorium är modernt och har de senaste modellerna av analysutrustning.

Bland våra kunder återfinns fastighetsbolag, saneringsföretag, skyddsingenjörer, företagshälsovård, byggkonsulter, byggföretag, kommuner, landsting, advokater m.m.

Ring oss i tid!

Välkommen